طرح #هرم_آزادى با تكيه بر خودباورى و مسئولیت پذیری به ما کمک میکند تا خواست ملى را محقق کنیم، یعنی در يك روز مشخص جمعیت ميليونى در خيابانها خواهیم داشت. كافيست هر كدام از ما وظيفه فردى خود را بپذيريم. بر اساس اين طرح شما فقط يكبار سه نفر ديگر را از اين ايده آگاه ميكنى و آنها را متقاعد ميكنى كه اين ايده را به سه نفر ديگه منتقل كنند.
ايده : اگر هر یک از ما عمل توصیف شده در #هرم_آزادی را انجام دهیم، در يك روز موعود مردم بصورت میلیونی به خيابان می آیند و ایمن خواهند بود!
چرا؟ چون جمعيت ميليونى سركوب شدنى نيست؟
قراره چيكار كنيم؟ بعد از ميليونى شدن ايده در افكار عمومى، نخست برنامه ها تهيه ميشوند و سپس روز آن موعود تعيين خواهد شد. اما فعلا فقط در مرحله همگانى كردن ايده هستيم.
شما فقط كافيست يكبار سه تن ديگر را متقاعد كنى تا اين ايده ميليونى شود.
واقعیت: جمعيت ميليونى دستگاه سركوب را از كار مى اندازد!
#مهسا_امینی

نماهنگ 1-دقیقه ای معرفی “هرم آزادی”:

ویدئوی “رشد شبکه”:

بروشور/راهنمای توصیف طرح # هرم_آزادی و روند مشارکت در اجرای آن

(فایل PDF بزودی بارگیری خواهد شد.)

متن کامل مقاله های فارسی و انگلیسی در مورد طرح “هرم آزادی”:

 ویدئوهای 1-دقیقه ای در پاسخ به سوالات مهم در باره “هرم آزادی”:

شبکه سازی

خودباوری

جمعیت میلیونی

رهبر کیست ؟

نشست های پرسش و پاسخ توئیتری

جلسه پرسش و پاسخ – ۱ (توئیتر اسپیس، 3 می، 2023. 2 ساعت و 37 دقیقه)

جلسه پرسش و پاسخ – ۲ (توئیتر اسپیس، 4 می، 2023. 2 ساعت و 40 دقیقه)

جلسه پرسش و پاسخ – ۳ (توئیتر اسپیس، 9 می، 2023. 2 ساعت و 41 دقیقه)

جلسه پرسش و پاسخ – ۴ (توئیتر اسپیس، 11 می، 2023. 1 ساعت و 50 دقیقه)

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا