تاریخ آذربایجان ۳ – آغاز جنگها با دولت عثمانی

همراه با شهرام سبزواری-برنامه اپوزیسیون

همراه با شهرام سبزواری-برنامه اپوزیسیون ادامه مطلب »

همراه با دکتر طالبی‌نژاد- هرم آزادی- خودباوری -مسولیت پذیری

شــاهنامه همراه با هومر آبرامیان-پادشاهی هوشنگ ۲

همراه با دکتر نوذری- میکروب باستانی در مصر

تاریخ آذربایجان ۲-شکلگیری صفویه- شاه اسماعیل

همراه با فریبرز کرمی زند- طالبان و جمهوری اسلامی

بررسی وضعیت کنونی ارتش با شهرام سبزواری

بررسی وضعیت کنونی ارتش با شهرام سبزواری ادامه مطلب »

شــاهنامه با هومر آبرامیان – پادشاهی هوشنگ

گمانه زنی نتیجه انتخابات ترکیه با شهرام سنجابی

Upozit 402 – May 21 – آپوزیت ۴۰۲

شــاهنامه با هومر آبرامیان -امام زمان از کجا آمد؟

همراه با شهرام سنجابی-تاریخ آذربایجان-بخش ۱

همراه با شهرام سنجابی-تاریخ آذربایجان-بخش ۱ ادامه مطلب »

محتوای مشروطه خواهی با امیر طاهری

Upozit 401 – May 14 – آپوزیت ۴۰۱

همراه با دکتر نوذری-چه کسانی ایران را اداره خواهند کرد

انتخابات پیش رو در ترکیه و اثر آن در منطقه

شــاهنامه با هومر آبرامیان ۹- سوشیانت

شــاهنامه با هومر آبرامیان ۹- سوشیانت ادامه مطلب »

Upozit 400 – May 7 – آپوزیت ۴۰۰

شـــاهنامه با هومر آبرامیان- بخش ۸-کیومرس در اوستا

تاریخ معاصر ترکیه و اثرش در انتخابات پیش رو

با دکتر میرشاهی-زبانها و دبیره‌های ایرانی

با دکتر میرشاهی-زبانها و دبیره‌های ایرانی ادامه مطلب »

Upozit 399 – April 30 – آپوزیت ۳۹۹

Upozit 399 – April 30 – آپوزیت ۳۹۹ ادامه مطلب »

شــاهنامه با هومر آبرامیان- بخش ۷ – پادشاهی کیومرس

تفسیر خبر سه شنبه 5 اردیبهشت -همبستگی بی سابقه اعتصاب کنندگان

هرم آزادی-خودباوری و اراده ملی

هرم آزادی-خودباوری و اراده ملی ادامه مطلب »

Upozit 398 – April 23 – آپوزیت ۳۹۸

Upozit 398 – April 23 – آپوزیت ۳۹۸ ادامه مطلب »

افشین نریمان-برنامه زنده ۳۱ فروردین-هرم آزادی

شاهنامه با هومر آبرامیان-بخش ۶

همراه با دکتر نوذری -زمـــان

هرم آزادی-چطور جمعیت میلیونی به خیابان بیاوریم؟

برنارد هانری لوی را بهتر بشناسیم

افشین نریمان برنامه زنده ۱۶ فروردین-ایستاده‌ایم تا پایان

همراه با با هومر آبرامیان و دکتر نوذری-شاهنامه ۵-آفرینش

همراه با نغمه جاه و دکتر نوذری-مسئولیت اجتماعی

همراه با دکتر نوذری- خودباوری در برابر درماندگی

شـاهنامه با هومر آبرامیان-ستایش خرد

همراه با هومر آبرامیان-فلسفه هفت سین نوروز

همراه با دکتر نوذری- پیـــش داوری

همراه با دکتر میرشاهی- پیشینه و جغرافیای نوروز

پیمایش به بالا