همراه با شهرام سنجابی تاریخ آذربایجان ۱۱ – شاه سلطان حسین

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سنجابی تاریخ آذربایجان ۱۱ - شاه سلطان حسین
/

شاهنامه با هومر آبرامیان ۳۱-جایگزینی جمشید با ضحاک ماردوش

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۳۱-جایگزینی جمشید با ضحاک ماردوش
/

همراه با شهرام سبزواری-نیروهای نظامی به خود بیایند

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری-نیروهای نظامی به خود بیایند
/

شاهنامه با هومر آبرامیان ۳۰ – روییدن مار بر شانه‌های ضحاک

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۳۰ - روییدن مار بر شانه‌های ضحاک
/

افشین نریمان ۱ آذر – اثر خودت را بگذار

Upozit
Upozit
افشین نریمان ۱ آذر - اثر خودت را بگذار
/

شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۹ – گفتگوی ضحاک و ابلیس

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۹ - گفتگوی ضحاک و ابلیس
/

شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۸ – آشنایی ضحاک با ابلیس

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۸ - آشنایی ضحاک با ابلیس
/

شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۷ – ضحاک

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۷ - ضحاک
/

شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۶ – شهریاری جمشید ۴

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۶ - شهریاری جمشید ۴
/

شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۵ -شهریاری جمشید ۳

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۵ -شهریاری جمشید ۳
/

کورش نامه با هومر آبرامیان ۷

Upozit
Upozit
کورش نامه با هومر آبرامیان ۷
/

کورش نامه با هومر آبرامیان ۶

Upozit
Upozit
کورش نامه با هومر آبرامیان ۶
/

کورش نامه با هومر آبرامیان ۵

Upozit
Upozit
کورش نامه با هومر آبرامیان ۵
/

کورش نامه با هومر آبرامیان ۴

Upozit
Upozit
کورش نامه با هومر آبرامیان ۴
/

کورش نامه با هومر آبرامیان ۳

Upozit
Upozit
کورش نامه با هومر آبرامیان ۳
/

کورش نامه با هومر آبرامیان ۲

Upozit
Upozit
کورش نامه با هومر آبرامیان ۲
/

کورش نامه با هومر آبرامیان ۱

Upozit
Upozit
کورش نامه با هومر آبرامیان ۱
/

شاهنامه با هومرآبرامیان ۲۴ – شهریاری جمشید ۲

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومرآبرامیان ۲۴ - شهریاری جمشید ۲
/

شاهنامه با هومر آبرامیان -۲۳ -ادامه شهریاری جمشید

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان -۲۳ -ادامه شهریاری جمشید
/

شاهنامه با هومر آبرامیان -۲۱ – توفان نوح در تورات

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان -۲۱ - توفان نوح در تورات
/

شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۰- بلای طبیعی در داستانهای کهن میانرودان

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۲۰- بلای طبیعی در داستانهای کهن میانرودان
/

افشین نریمان ۲۳ مهر – وجود داشته باش

Upozit
Upozit
افشین نریمان ۲۳ مهر - وجود داشته باش
/

تاریخ آذربایجان ۱۰ – میراث صفویه

Upozit
Upozit
تاریخ آذربایجان ۱۰ - میراث صفویه
/

شاهنامه با هومر آبرامیان ۱۸ – شاهنشاهی جمشید

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۱۸ - شاهنشاهی جمشید
/

شاهنامه با هومر آبرامیان ۱۷ – همانندی رضا شاه و تهمورس

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان ۱۷ - همانندی رضا شاه و تهمورس
/

همانندی رضا شاه و تهمورس  

شاهنامه با هومر آبرامیان – بخش ۱۶ – تهمورس

Upozit
Upozit
شاهنامه با هومر آبرامیان - بخش ۱۶ - تهمورس
/

با شهرام سبزواری – جمعیت میلیونی – آینده نیروهای نظامی

Upozit
Upozit
با شهرام سبزواری - جمعیت میلیونی - آینده نیروهای نظامی
/

آینده نیروهای نظامی بعد از جمهوری اسلامی- راه سازماندهی نیروهای مردمی توسط جوانان آزادیخواه با هدف تمام کردن کار جمهوری اسلامی – ماجرای لو رفتن فیلمهای خصوصی ولایتمداران.

همراه با فریبرز کرمی زند- حرکت هدفدار-جمعیت میلیونی

Upozit
Upozit
همراه با فریبرز کرمی زند- حرکت هدفدار-جمعیت میلیونی
/

تاریخ آذربایجان همراه با شهرام سنجابی ۹ – شاه سلیمان

Upozit
Upozit
تاریخ آذربایجان همراه با شهرام سنجابی ۹ - شاه سلیمان
/

همراه با شهرام سبزواری-اثر جمعیت میلیونی روی نیروهای نظامی

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری-اثر جمعیت میلیونی روی نیروهای نظامی
/

Upozit 407 – July 16 – آپوزیت ۴۰۷

Upozit
Upozit
Upozit 407 - July 16 - آپوزیت ۴۰۷
/

همراه با دکتر نوذری- اثر قوم و نژاد هوش

Upozit
Upozit
همراه با دکتر نوذری- اثر قوم و نژاد هوش
/

تاریخ آذربایجان همراه با شهرام سنجابی ۸ – شاه عباس دوم

Upozit
Upozit
تاریخ آذربایجان همراه با شهرام سنجابی ۸ - شاه عباس دوم
/

همراه با شهرام سبزواری -نیرو مخصوص-فتح تهران

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری -نیرو مخصوص-فتح تهران
/

تاریخ آذربایجان با شهرام سنجابی- شاه صفی و باخت بغداد

Upozit
Upozit
تاریخ آذربایجان با شهرام سنجابی- شاه صفی و باخت بغداد
/

همراه با شهرام سبزواری-قتل فرماندهان نظامی- منصور ستاری

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری-قتل فرماندهان نظامی- منصور ستاری
/

داستان بقتل رساندن فرماندهان نظامی بدست جمهوری اسلامی تحت پوشش سانحه هوایی فرماندهانی که با برچسب جاسوس از پستهای مهم کنار گذاشته می‌شوند

Upozit 406 – July 2 – آپوزیت ۴۰۶

Upozit
Upozit
Upozit 406 - July 2 - آپوزیت ۴۰۶
/

برنامه زنده – چرخ پوسیده

Upozit
Upozit
برنامه زنده - چرخ پوسیده
/

   

همراه با شهرام سنجابی – تاریخ آذربایجان ۶

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سنجابی - تاریخ آذربایجان ۶
/

همراه با شهرام سبزواری – وگنرها در روسیه – کودتای ساختگی؟

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری - وگنرها در روسیه - کودتای ساختگی؟
/

همراه با شهرام سبزواری گرامی ماهیت گروه شبه نظامی وگنر در روسیه، انگیزه طراحی کودتا توسط این گروه در روسیه، نقش آنها در آینده جنگ اوکراین و تحولات سیاسی روسیه، همچنین پیام این حادثه به نیروهای نظامی ایران.

پیمایش به بالا