تبیین سخنرانیهای آقای روحانی به مناسبت روز معلم در زمینه نبود آزادی در مدارس و دانشگاههای نظام مقدس. رمز گشایی از سخنان آقای بزرگ در مورد «سم» در سیستم آموزشی کشور. پنجمین سفر استانی رییس جمهور اینبار به استان ایلام و تاکید بر موفقیت سیاست خارجی در ضمن وعده دادن های فراوان به مردم این استان و مشاجره علنی دکتر ظریف با نماینده قانع مجلس در صحن علنی مجلس

پاسخی بگذارید

Scroll to Top