کمک به آپوزیت

آپوزیت در سال گذشته از  ۵۷۰ نفر از بینندگان عزیز  اهدای مالی دریافت کرد. آپوزیت از تمام اهدا کنندگان و بینندگان عزیز نهایت تشکر را دارد.

هدف ما این است که همانند سال گذشته از هزار نفر از بینندگان و اهدا کنندگان مبلغ یکصد دلار برای تهیه برنامه های مستقل دریافت نمائیم

در ضمن از ۲۴۳ اهداکننده عزیز که تا کنون کمک مالی به آپوزیت ارسال نموده اند، نهایت سپاس را دارم