با شهرام سنجابی تاریخ آذربایجان ۱۲ – شاه تهماسب دوم و حماسه نادر

Upozit
Upozit
با شهرام سنجابی تاریخ آذربایجان ۱۲ - شاه تهماسب دوم و حماسه نادر
/

همراه با شهرام سبزواری-نیروهای نظامی به خود بیایند

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری-نیروهای نظامی به خود بیایند
/

با شهرام سبزواری – جمعیت میلیونی – آینده نیروهای نظامی

Upozit
Upozit
با شهرام سبزواری - جمعیت میلیونی - آینده نیروهای نظامی
/

آینده نیروهای نظامی بعد از جمهوری اسلامی- راه سازماندهی نیروهای مردمی توسط جوانان آزادیخواه با هدف تمام کردن کار جمهوری اسلامی – ماجرای لو رفتن فیلمهای خصوصی ولایتمداران.

همراه با شهرام سبزواری-اثر جمعیت میلیونی روی نیروهای نظامی

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری-اثر جمعیت میلیونی روی نیروهای نظامی
/

همراه با شهرام سبزواری -نیرو مخصوص-فتح تهران

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری -نیرو مخصوص-فتح تهران
/

همراه با شهرام سبزواری-قتل فرماندهان نظامی- منصور ستاری

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری-قتل فرماندهان نظامی- منصور ستاری
/

داستان بقتل رساندن فرماندهان نظامی بدست جمهوری اسلامی تحت پوشش سانحه هوایی فرماندهانی که با برچسب جاسوس از پستهای مهم کنار گذاشته می‌شوند

همراه با شهرام سبزواری – وگنرها در روسیه – کودتای ساختگی؟

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری - وگنرها در روسیه - کودتای ساختگی؟
/

همراه با شهرام سبزواری گرامی ماهیت گروه شبه نظامی وگنر در روسیه، انگیزه طراحی کودتا توسط این گروه در روسیه، نقش آنها در آینده جنگ اوکراین و تحولات سیاسی روسیه، همچنین پیام این حادثه به نیروهای نظامی ایران.

همراه با شهرام سبزواری-برنامه اپوزیسیون

Upozit
Upozit
همراه با شهرام سبزواری-برنامه اپوزیسیون
/

https://paypal.me/upozit http://telegram.me/upozit https://www.facebook.com/upozitt همراه با جناب شهرام سبزواری (پرسنل سابق ارتش) به بررسی برنامه اپوزیسیون برای سرنگونی و دوران گذار پرداخته شد

پیمایش به بالا