همراه با فریبرز کرمی زند- حرکت هدفدار-جمعیت میلیونی

Upozit
Upozit
همراه با فریبرز کرمی زند- حرکت هدفدار-جمعیت میلیونی
/

همراه با فریبرز کرمی زند- طالبان و جمهوری اسلامی

Upozit
Upozit
همراه با فریبرز کرمی زند- طالبان و جمهوری اسلامی
/

همراه با سروان کرمی‌زند-فایل صوتی لو رفته-سپاه در فهرست تروریستی اروپا

Upozit
Upozit
همراه با سروان کرمی‌زند-فایل صوتی لو رفته-سپاه در فهرست تروریستی اروپا
/

همراه با سروان کرمی زند-راهکارها و توصیه‌ها-۱۳ آذر

Upozit
Upozit
همراه با سروان کرمی زند-راهکارها و توصیه‌ها-۱۳ آذر
/

ضرورت آمادگی و هماهنگی معترضین در مقابل سرکوبگران و تاکید بر نقش مهم #اعتصابات_سراسری در پیروزی انقلاب ملی مردم ایران

همراه با سروان کرمی زند ۱۰ مهر- آخرین اخطارها به سرکوبگران

نگاهی به آخرین وضعیت سرکوبگران و روند پیشرفت قیام مردمی با کارشناسی جناب سروان کرمی‌زند.

توصیه‌های امنیتی همراه با سروان کرمی‌زند – یکم مهر

توصیه‌های امنیتی با سروان کرمی زنده-۳۰ شهریور

توصیه‌های امنیتی با سروان کرمی زند-۲۹شهریور

نکات مهم برای حفظ امنیت معترضان و مقابله با ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با کارشناسی جناب سروان کرمی زند

همراه با سروان کرمی‌زند – توصیه‌های امنیتی

همراه با سروان کرمی زند-توان سرکوب یگان ویژه

Upozit-فریبرز کرمی‌زند-مشکلات نیروهای مسلح-بهداشت

Upozit- فریبرز کرمی‌زند-مشکلات زندگی نیروهای مسلح

نقش نیروهای مسلح در سرنگونی

افشین نریمان-سروان کرمی زند ۱۱ تیر

امنیت معترضان بخش ۴ در این بخش با سروان کرمی زند نقاط ضعف و تاکتیکهای سرکوب حکومت بررسی می‌شود

13لایو- افشین نریمان-سروان کرمی زند -۲۹ خرداد

افشین نریمان-سروان کرمی زند

پیمایش به بالا