همراه با سروان کرمی‌زند-فایل صوتی لو رفته-سپاه در فهرست تروریستی اروپا

همراه با سروان کرمی زند-راهکارها و توصیه‌ها-۱۳ آذر

همراه با سروان کرمی زند-راهکارها و توصیه‌ها-۱۳ آذر ادامه مطلب »

همراه با سروان کرمی زند ۱۰ مهر- آخرین اخطارها به سرکوبگران

همراه با سروان کرمی زند ۱۰ مهر- آخرین اخطارها به سرکوبگران ادامه مطلب »

توصیه‌های امنیتی همراه با سروان کرمی‌زند – یکم مهر

توصیه‌های امنیتی با سروان کرمی زنده-۳۰ شهریور

توصیه‌های امنیتی با سروان کرمی زند-۲۹شهریور

توصیه‌های امنیتی با سروان کرمی زند-۲۹شهریور ادامه مطلب »

همراه با سروان کرمی‌زند – توصیه‌های امنیتی

همراه با سروان کرمی زند-توان سرکوب یگان ویژه

Upozit-فریبرز کرمی‌زند-مشکلات نیروهای مسلح-بهداشت

Upozit- فریبرز کرمی‌زند-مشکلات زندگی نیروهای مسلح

نقش نیروهای مسلح در سرنگونی

افشین نریمان-سروان کرمی زند ۱۱ تیر

افشین نریمان-سروان کرمی زند ۱۱ تیر ادامه مطلب »

13لایو- افشین نریمان-سروان کرمی زند -۲۹ خرداد

افشین نریمان-سروان کرمی زند

Scroll to Top