برنامه زدنه ۲۱ اسنفند – منشــور

افشین نریمان برنامه زنده ۸ اسفند- نگرانیها و امیدها

افشین نریمان برنامه زنده – ۲۵ بهمن -نشست جورج تاون

افشین نریمان برنامه زنده – ۲۵ بهمن -نشست جورج تاون ادامه مطلب »

افشین نریمان برنامه زنده – ۲۰ بهمن – قدرت مردم

افشین نریمان برنامه زنده – ۲۰ بهمن – قدرت مردم ادامه مطلب »

لایو ۷ بهمن-جنگ روانی ۲

لایو ۷ بهمن-جنگ روانی ۲ ادامه مطلب »

افشین نریمان-برنامه زنده ۲۲ دی-بازگشت

افشین نریمان برنامه زنده ۱۷ دی-نه به اعدام

افشین نریمان برنامه زنده ۱۴ دی

افشین نریمان برنامه زنده ۱۴ دی ادامه مطلب »

افشین نریمان برنامه زنده ۷ دی

برنامه زنده ۲۴ آذر رويا، اميد، زندگی

تفسیر خبر – جامعه جهانی و اعدام جوانان ایران

تفسیر خبر – جامعه جهانی و اعدام جوانان ایران ادامه مطلب »

افشین نریمان – برنامه زنده ۱۸ آذر

افشین نریمان – برنامه زنده ۱۸ آذر ادامه مطلب »

همراه با سروان کرمی زند-راهکارها و توصیه‌ها-۱۳ آذر

همراه با سروان کرمی زند-راهکارها و توصیه‌ها-۱۳ آذر ادامه مطلب »

افشین نریمان-برنامه زنده -۱۱ آذر

افشین نریمان-برنامه زنده -۱۱ آذر

افشین نریمان-برنامه زنده – ۶ آذر

افشین نریمان-برنامه زنده – ۲۹ آبان

همراه با دکتر حسام نوذری-از تایوان چه خبر

همراه با حسام نوذرى-ايران پس ميگيريم و نگاه ميداريم

همراه با بیژن کیان و علی جوانمردی-انقلاب مردم و حیله‌های حکومت

افشین نریمان-برنامه زنده – ۲۱ آبان

افشین نریمان-برنامه زنده – ۲۰ آبان

افشین نریمان-برنامه زنده – ۱۵ آبان

افشین نریمان-برنامه زنده – ۱۲ آبان

افشین نریمان-برنامه زنده – ۱۰ آبان

افشین نریمان-برنامه زنده – ۹ آبان

افشین نریمان-برنامه زنده – ۶ آبان

افشین نریمان- ۴ آبان – چهلم قیام – روز تاریخی

افشین نریمان- ۲ آبان – قدم به قدم تا آزادی

افشین نریمان- ۱ آبان – گزارش روز

افشین نریمان ۲۲ مهر- هــدف

افشین نریمان ۲۰ مهر- ادامه دارد

افشین نریمان ۱۹ مهر- نمی‌ترسیم

افشین نریمان ۱۸ مهر- مقاومت تا پیروزی

افشین نریمان ۱۶ مهر-گزارش کوتاه

افشین نریمان ۱۵ مهر- توصیه‌هایی برای مقابله با سرکوبگران

افشین نریمان ۱۴ مهر- جنبش زنده

افشین نریمان ۱۳ مهر- اراده ملی

یکصدا تا پایان استبداد ۱۱مهر

افشین نریمان ۱۱ مهر-یکصدا تا پایان استبداد

Scroll to Top