افشین نریمان-برنامه زنده – ۲۱ آبان

همراه با دکتر حسام نوذری-برای ایران برای آزادی

همراه با دکتر حسام نوذری-برای ایران برای آزادی ادامه مطلب »

افشین نریمان-برنامه زنده – ۲۰ آبان

همراه با هومر آبرامیان – شاهـنامه زنده

همراه با هومر آبرامیان – شاهـنامه زنده ادامه مطلب »

The Hoax 1-Nov 9

The Hoax 1-Nov 9 ادامه مطلب »

همراه با هومر آبرامیان – فَـــر ایــران

همراه با هومر آبرامیان – فَـــر ایــران ادامه مطلب »

افشین نریمان-برنامه زنده – ۱۵ آبان

همراه با دکتر نوذری-در راه تهران

همراه با دکتر نوذری-در راه تهران ادامه مطلب »

افشین نریمان-برنامه زنده – ۱۲ آبان

افشین نریمان-برنامه زنده – ۱۰ آبان

همراه با محسن پارسا-شکایت از متا،توییتر،اینستاگرام

همراه با محسن پارسا-شکایت از متا،توییتر،اینستاگرام ادامه مطلب »

افشین نریمان-برنامه زنده – ۹ آبان

افشین نریمان-برنامه زنده – ۶ آبان

همراه با هومر آبرامیان-فداکاری در فرهنگ ایران

همراه با هومر آبرامیان-فداکاری در فرهنگ ایران ادامه مطلب »

افشین نریمان- ۴ آبان – چهلم قیام – روز تاریخی

افشین نریمان- ۲ آبان – قدم به قدم تا آزادی

افشین نریمان- ۱ آبان – گزارش روز

همراه با دكتر حسام نوذرى-خرد جمعى و رهبرى

افشین نریمان ۲۲ مهر- هــدف

همراه با دکتر حسام نوذری-راه پیروزی

همراه با دکتر حسام نوذری-راه پیروزی ادامه مطلب »

افشین نریمان ۲۰ مهر- ادامه دارد

افشین نریمان ۱۹ مهر- نمی‌ترسیم

افشین نریمان ۱۸ مهر- مقاومت تا پیروزی

خداینامه با هومر آبرامیان-ضحاک و فریدون

خداینامه با هومر آبرامیان-ضحاک و فریدون ادامه مطلب »

افشین نریمان ۱۶ مهر-گزارش کوتاه

همراه با دکتر حسام نوذری-آینده روشن

افشین نریمان ۱۵ مهر- توصیه‌هایی برای مقابله با سرکوبگران

افشین نریمان ۱۴ مهر- جنبش زنده

افشین نریمان ۱۳ مهر- اراده ملی

یکصدا تا پایان استبداد ۱۱مهر

همراه با دکتر حسام نوذری ۱۱ مهر-اعتصابات سراسری

همراه با دکتر حسام نوذری ۱۱ مهر-اعتصابات سراسری ادامه مطلب »

افشین نریمان ۱۱ مهر-یکصدا تا پایان استبداد

همراه با سروان کرمی زند ۱۰ مهر- آخرین اخطارها به سرکوبگران

همراه با سروان کرمی زند ۱۰ مهر- آخرین اخطارها به سرکوبگران ادامه مطلب »

افشین نریمان -گزارش ۹ مهر- گستردگی قیام

افشین نریمان -گزارش ۹ مهر- گستردگی قیام ادامه مطلب »

همراه بیژن کیان- سخنی با نیروهای مسلح – ۱۰ مهر

خداینامه با هومر آبرامیان – گیس بریدن

خداینامه با هومر آبرامیان – گیس بریدن ادامه مطلب »

افشین نریمان-معرفی سرکوبگران-روشهای مقابله- ۷ مهر

همراه با حسام نوذری سخنی با افراد مشهور-۶ مهرماه

همراه با حسام نوذری سخنی با افراد مشهور-۶ مهرماه ادامه مطلب »

افشین نریمان-معرفی سرکوبگران-روشهای مقابله- ۶ مهر

افشین نریمان همراه با سروان کرمی‌زند ۴ مهر

Scroll to Top