همراه با دکتر نوذری- پیـــش داوری

همراه با دکتر میرشاهی- پیشینه و جغرافیای نوروز

همراه با هومر آبرامیان-شاهنامه ۳-بنام خداوند جان و خرد

همراه با هومر آبرامیان-گوناگونی فرهنگ ایـــــران

همراه با دکتر نوذری -قـــوم و نــژاد

برنامه زدنه ۲۱ اسنفند – منشــور

همراه با دکتر میرشاهی – تاریخچه نشان شیر خورشید

همراه با هومر آبرامیان – شاهنامه-شناخت فردوسی ۲

همراه با دکتر نوذری – خودباوری -پرسشگری

افشین نریمان برنامه زنده ۱۵ اسفند – مسمومیت دختران

افشین نریمان برنامه زنده ۱۵ اسفند – مسمومیت دختران ادامه مطلب »

همراه با نیک آهنگ کوثر-زمین لرزه تهران

همراه با نیک آهنگ کوثر-زمین لرزه تهران ادامه مطلب »

همراه با دکتر مسعود میرشاهی-فرهنگ ایران

همراه با دکتر مسعود میرشاهی-فرهنگ ایران ادامه مطلب »

افشین نریمان برنامه زنده ۸ اسفند- نگرانیها و امیدها

همراه با دکتر نوذری – دگرگونی و گوناگونی الگوهای طبیعت

همراه با دکتر نوذری – دگرگونی و گوناگونی الگوهای طبیعت ادامه مطلب »

افشین نریمان برنامه زنده – ۲۵ بهمن -نشست جورج تاون

افشین نریمان برنامه زنده – ۲۵ بهمن -نشست جورج تاون ادامه مطلب »

همراه با دکتر نوذری ۲۴ بهمن- زادروز داروین-اندیشه سنجشگر

همراه با دکتر نوذری ۲۴ بهمن- زادروز داروین-اندیشه سنجشگر ادامه مطلب »

افشین نریمان برنامه زنده – ۲۰ بهمن – قدرت مردم

افشین نریمان برنامه زنده – ۲۰ بهمن – قدرت مردم ادامه مطلب »

همراه با دکتر حسام نوذری ۸ بهمن

همراه با دکتر حسام نوذری ۸ بهمن ادامه مطلب »

لایو ۷ بهمن-جنگ روانی ۲

لایو ۷ بهمن-جنگ روانی ۲ ادامه مطلب »

همراه با سروان کرمی‌زند-فایل صوتی لو رفته-سپاه در فهرست تروریستی اروپا

همراه با بیژن کیان-فایلهای محرمانه در خانه رئیس جمهورهای آمریکا

همراه با بیژن کیان-فایلهای محرمانه در خانه رئیس جمهورهای آمریکا ادامه مطلب »

افشین نریمان به همراه محسن بهزارد کریمی-رویکرد اتحادیه اروپا

افشین نریمان به همراه محسن بهزارد کریمی-رویکرد اتحادیه اروپا ادامه مطلب »

همراه با دکتر حسام نوذری ۲۴ دی

همراه با دکتر حسام نوذری ۲۴ دی ادامه مطلب »

افشین نریمان-برنامه زنده ۲۲ دی-بازگشت

تفسیر خبر دوشنبه 19 دی 1401

تفسیر خبر دوشنبه 19 دی 1401 ادامه مطلب »

افشین نریمان برنامه زنده ۱۷ دی-نه به اعدام

همراه با دکتر حسام نوذری- خودکشی با مسموم شدگی

همراه با دکتر حسام نوذری- خودکشی با مسموم شدگی ادامه مطلب »

افشین نریمان برنامه زنده ۱۴ دی

افشین نریمان برنامه زنده ۱۴ دی ادامه مطلب »

افشین نریمان-دکتر نوذری ۱۲ دی خودباوری

افشین نریمان برنامه زنده ۷ دی

برنامه زنده ۲۴ آذر رويا، اميد، زندگی

تفسیر خبر – جامعه جهانی و اعدام جوانان ایران

تفسیر خبر – جامعه جهانی و اعدام جوانان ایران ادامه مطلب »

همراه با دکتر حسام نوذری ۲۱ آذر–حیله‌گری مجله تایم

همراه با دکتر حسام نوذری ۲۱ آذر–حیله‌گری مجله تایم ادامه مطلب »

همراه با سروان کرمی زند-راهکارها و توصیه‌ها-۱۳ آذر

همراه با سروان کرمی زند-راهکارها و توصیه‌ها-۱۳ آذر ادامه مطلب »

افشین نریمان-برنامه زنده -۱۱ آذر

افشین نریمان-برنامه زنده -۱۱ آذر

افشین نریمان-برنامه زنده – ۶ آذر

همراه با هومر آبرامیان-انقلاب تاریخی

همراه با هومر آبرامیان-انقلاب تاریخی ادامه مطلب »

افشین نریمان-برنامه زنده – ۲۹ آبان

همراه با بیژن کیان و علی جوانمردی-انقلاب مردم و حیله‌های حکومت

Scroll to Top