با شهرام سبزواری – جمعیت میلیونی – آینده نیروهای نظامی

با شهرام سبزواری – جمعیت میلیونی – آینده نیروهای نظامی اقرأ المزيد »

برنامه زنده – چرخ پوسیده

برنامه زنده – چرخ پوسیده اقرأ المزيد »

Upozit 405 – June 25 – آپوزیت ۴۰۵

Upozit 405 – June 25 – آپوزیت ۴۰۵ اقرأ المزيد »

همراه با شهرام سبزواری – قتل عام فرماندها ارتش

همراه با شهرام سبزواری – قتل عام فرماندها ارتش اقرأ المزيد »

همراه با دکتر نوذری – چطور پولدار شویم؟

همراه با دکتر نوذری – چطور پولدار شویم؟ اقرأ المزيد »

شاهنامه با هومر آبرامیان ۱۴- تهمورس

شاهنامه با هومر آبرامیان ۱۴- تهمورس اقرأ المزيد »

تاریخ آذربایجان ۴- همراه با شهرام سنجابی

تاریخ آذربایجان ۴- همراه با شهرام سنجابی اقرأ المزيد »

Upozit 403 – June 11 – آپوزیت ۴۰۳

Upozit 403 – June 11 – آپوزیت ۴۰۳ اقرأ المزيد »

همراه با نغمه جاه-جشنواره کیان پیرفلک

همراه با نغمه جاه-جشنواره کیان پیرفلک اقرأ المزيد »

همراه با دکتر طالبی‌نژاد- هرم آزادی- خودباوری -مسولیت پذیری

بررسی وضعیت کنونی ارتش با شهرام سبزواری

بررسی وضعیت کنونی ارتش با شهرام سبزواری اقرأ المزيد »

همراه با شهرام سنجابی-تاریخ آذربایجان-بخش ۱

همراه با شهرام سنجابی-تاریخ آذربایجان-بخش ۱ اقرأ المزيد »

شــاهنامه با هومر آبرامیان ۹- سوشیانت

شــاهنامه با هومر آبرامیان ۹- سوشیانت اقرأ المزيد »

Upozit 399 – April 30 – آپوزیت ۳۹۹

Upozit 399 – April 30 – آپوزیت ۳۹۹ اقرأ المزيد »

تفسیر خبر سه شنبه 5 اردیبهشت -همبستگی بی سابقه اعتصاب کنندگان

هرم آزادی-خودباوری و اراده ملی

هرم آزادی-خودباوری و اراده ملی اقرأ المزيد »

Scroll to Top