آپوزیت برنامه طنز سیاسی انتقادی است

هدف اصلی از تهیه این برنامه اطلاع ‌رسانی است. این برنامه در تاریخ هفدهم ۱۷خرداد ۱۳۹۲ برابر باهفتم ژوئن ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد
نویسنده و تهیه کننده افشین نریمان

 

 

 

Scroll to Top