داستان بقتل رساندن فرماندهان نظامی بدست جمهوری اسلامی تحت پوشش سانحه هوایی
فرماندهانی که با برچسب جاسوس از پستهای مهم کنار گذاشته می‌شوند

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا