همراه با شهرام سبزواری گرامی

ماهیت گروه شبه نظامی وگنر در روسیه، انگیزه طراحی کودتا توسط این گروه در روسیه، نقش آنها در آینده جنگ اوکراین و تحولات سیاسی روسیه، همچنین پیام این حادثه به نیروهای نظامی ایران.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا