در برنامه این هفته نگاهی گذرا به فساد سازمانی در نظام بانکی کشور و تشویق برای فرزندآوری در نظام اسلامی انداخته و در انتها سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا برای دانشمندان هسته ای، مورد بررسی قرار داده شده.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا