Upozit
Upozit
همراه با شهرام سنجابی-تاریخ آذربایجان-بخش ۱
/

https://paypal.me/upozit
http://telegram.me/upozit
https://www.facebook.com/upozitt
شهرام سنجابی در این برنامه تاریخ آذربایجان از سقوط ساسانیان تا شکلگیری صفویه بطور خلاصه شرح میدهد.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا