https://paypal.me/upozit
http://telegram.me/upozit
https://www.facebook.com/upozitt
در این برنامه سخنرانی ۲۹ فروردین خامنه‌ای برای دانشجویان بررسی شده. اعتراض یکی از حاضرین حین سخنرانی و مطرح شدن مساله رفراندم پس از آن از نکات برجسته این سخنرانی بود.
#مهسا_امینی
#اعتصابات_سراسری

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا