همراه با نیک آهنگ کوثر گرامی احتمال زمین لرزه در تهران و عواقب آن را از زوایای مختلف بررسی کردیم. بافتهای فرسوده، حاشیه نشینها، زیرساختهای مهم اطراف پایتخت و عدم آمادگی برای امداد رسانی از جمله مواردیست که در این برنامه به آن پرداخته شد.
به باور نیک آهنگ و بسیاری از کارشناسان این حوزه زلزله تهران در شرایط فعلی می‌تواند صدمات جبران ناپذیری تا دهه ها به مردم ایران وارد کند.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا