دکتر میرشاهی پزشک متخصص سرطان شناسی در فرانسه است. همچنین تحقیقات وسیعی بر روی فرهنگ ایران داشته و دارد. دکتر میرشاهی چندین انجمن فرهنگی از جمله “روز جهانی نوروز”، “انجمن رودکی” و “انجمن فرهنگ ایران” را راه اندازی کرده.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا