دگرگونی و گوناگونی از جمله الگوهای طبیعت هستند و بنوعی بر جهان شناخته شده ما حکومت می‌کنند. در سراسر عالم هیچ دو ذره‌ای همانند هم نیستند. قانون دیگر طبیعت اصل عدم قطعیت است. و در ادامه بررسی اخبار سیاسی با نگاه علمی
#مهسا_امینی

پاسخی بگذارید

Scroll to Top