بررسی به موضع دولتهای غربی در قبال مردم ایران و جمهوری اسلامی و نگاهی به موضوع نظرسنجی و آمار از دیدگاه علمی.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا