برگ برنده اصلی آزادیخواهان کف خیابانهاست.
طرح موضوعات بی‌اهمیت وظیفه و هدف اصلی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور است.
نگرانی اصلی ادامه جمهوری اسلامی است نه بعد از براندازی.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top