Upozit
Upozit
همراه با دکتر نوذری ۳۰ دی-خودباوری-اعتصاب سراسری
/

خودباوری کلید پیروزی مردم ایران، نقش رسانه‌های فارسی زبان در پرت کردن حواس مردم از موضوع اصلی، ریزش نیروهای سپاه، و اهمیت همزمانی و هماهنگی #اعتصابات_سراسری در پیروزی.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا