خودباوری کلید پیروزی مردم ایران، نقش رسانه‌های فارسی زبان در پرت کردن حواس مردم از موضوع اصلی، ریزش نیروهای سپاه، و اهمیت همزمانی و هماهنگی #اعتصابات_سراسری در پیروزی.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا