چطور مغز انسان فریب می‌خورد؟ نقش رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور در منحرف کردن افکار عمومی از مبارزه موثر ضد جمهوری اسلامی. از اپوزیسیون خارج کشور چه انتظاری داریم؟

 

پاسخی بگذارید

Scroll to Top