Upozit
Upozit
همراه با دکتر حسام نوذری- خودکشی با مسموم شدگی
/

برخی زندانیان سیاسی یک روز پس از آزادی جان خود را از دست می دهند. همراه با دکتر حسام نوذری دلیل این فوت های ناگهانی را بررسی کردیم

پاسخی بگذارید

Scroll to Top