با شهرام سبزواری – جمعیت میلیونی – آینده نیروهای نظامی

با شهرام سبزواری – جمعیت میلیونی – آینده نیروهای نظامی اقرأ المزيد »

همراه با شهرام سبزواری-اثر جمعیت میلیونی روی نیروهای نظامی

همراه با شهرام سبزواری-قتل فرماندهان نظامی- منصور ستاری

همراه با شهرام سبزواری-قتل فرماندهان نظامی- منصور ستاری اقرأ المزيد »

برنامه زنده – چرخ پوسیده

برنامه زنده – چرخ پوسیده اقرأ المزيد »

همراه با شهرام سبزواری – وگنرها در روسیه – کودتای ساختگی؟

همراه با شهرام سبزواری – وگنرها در روسیه – کودتای ساختگی؟ اقرأ المزيد »

Upozit 405 – June 25 – آپوزیت ۴۰۵

Upozit 405 – June 25 – آپوزیت ۴۰۵ اقرأ المزيد »

همراه با شهرام سبزواری – قتل عام فرماندها ارتش

همراه با شهرام سبزواری – قتل عام فرماندها ارتش اقرأ المزيد »

Upozit 404 – June 18 – آپوزیت ۴۰۴

Upozit 404 – June 18 – آپوزیت ۴۰۴ اقرأ المزيد »

همراه با دکتر نوذری – چطور پولدار شویم؟

همراه با دکتر نوذری – چطور پولدار شویم؟ اقرأ المزيد »

شاهنامه با هومر آبرامیان ۱۴- تهمورس

شاهنامه با هومر آبرامیان ۱۴- تهمورس اقرأ المزيد »

تاریخ آذربایجان ۴- همراه با شهرام سنجابی

تاریخ آذربایجان ۴- همراه با شهرام سنجابی اقرأ المزيد »

Upozit 403 – June 11 – آپوزیت ۴۰۳

Upozit 403 – June 11 – آپوزیت ۴۰۳ اقرأ المزيد »

همراه با نغمه جاه-جشنواره کیان پیرفلک

همراه با نغمه جاه-جشنواره کیان پیرفلک اقرأ المزيد »

همراه با شهرام سبزواری-برنامه اپوزیسیون

همراه با شهرام سبزواری-برنامه اپوزیسیون اقرأ المزيد »

همراه با دکتر طالبی‌نژاد- هرم آزادی- خودباوری -مسولیت پذیری

بررسی وضعیت کنونی ارتش با شهرام سبزواری

بررسی وضعیت کنونی ارتش با شهرام سبزواری اقرأ المزيد »

Scroll to Top