هومر آبرامیان انقلاب مردمی ایران را هم تراز با داستانها و حماسه‌های شاهنامه فرودسی میداند .

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا