همراه با دکتر حسام نوذری در مورد اثر شگفت انگیز خودباوری جوانان ایران و سرافرازی ایرانیان در سراسر دنیا گفتگو کردیم .

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا