چرا مقامات و خبرگزاریهای جمهوری اسلامیمی‌توانند آزادانه در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند درحالیکه اجازه دسترسی به این شبکه‌ها را از شهروندان خود گرفته‌اند؟

پاسخی بگذارید

Scroll to Top