همراه با پدر هومر گرامی نگاهی به تاریخ اساطیری ایران زمین می‌اندازیم و ریشه‌های فرهنگی فداکاری و جانفشانی برای میهن و مردم را بررسی می‌کنیم .

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا