همراه با دکتر حسام نوذری نگاهی داریم به اتفاقات چند روز گذشته، وظیفه استادان و جامعه مهندسی کشور در قبال حوادث اخیر #دانشگاه_شریف و اشاره به حلقه کامل کننده قیام ملی مردم ایران

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا