نگاهی به آخرین وضعیت سرکوبگران و روند پیشرفت قیام مردمی با کارشناسی جناب سروان کرمی‌زند.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top