نکات مهم برای حفظ امنیت معترضان و مقابله با ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با کارشناسی جناب سروان کرمی زند

پاسخی بگذارید

Scroll to Top