بررسی نیک و زشت در فرهنگها و آیینهای گوناگون. از یونان باستان تا ادیان ابراهیم و مقایسه آن با آیین باستانی ایرانیان

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا