افشین نریمان-معرفی سرکوبگران-روشهای مقابله- ۷ مهر

همراه با حسام نوذری سخنی با افراد مشهور-۶ مهرماه

همراه با حسام نوذری سخنی با افراد مشهور-۶ مهرماه ادامه مطلب »

افشین نریمان-معرفی سرکوبگران-روشهای مقابله- ۶ مهر

افشین نریمان همراه با سروان کرمی‌زند ۴ مهر

افشین نریمان -۳ مهر -گزارش اعتراضات

افشین نریمان – ۲ مهر-کشورمان است-تسخیر بیت ضحاک

توصیه‌های امنیتی همراه با سروان کرمی‌زند – یکم مهر

همراه با هومر آبرامیان-ژینا دختر ایران

همراه با هومر آبرامیان-ژینا دختر ایران ادامه مطلب »

1.افشین نریمان – ۳۱ شهریور- آنچه منوتو به شما نشان نمیدهد

توصیه‌های امنیتی با سروان کرمی زنده-۳۰ شهریور

گفتگو با دکتر حسام نوذری ۲۹ شهریور-همبســـتگی

گفتگو با دکتر حسام نوذری ۲۹ شهریور-همبســـتگی ادامه مطلب »

توصیه‌های امنیتی با سروان کرمی زند-۲۹شهریور

توصیه‌های امنیتی با سروان کرمی زند-۲۹شهریور ادامه مطلب »

2افشین نریمان ۲۸ شهریور -شکلگیری قیام مردمی

3افشین نریمان ۲۶ شهریور-مهسا امینی-مرگ احتمال خامنه_ای

خداینامه همراه با هومر آبرامیان ۱۱ – نیک و زشت

خداینامه همراه با هومر آبرامیان ۱۱ – نیک و زشت ادامه مطلب »

4Live- افشین نریمان ۲۴ شهریور – زنــــدگی

همراه با سروان کرمی‌زند – توصیه‌های امنیتی

همراه با دکتر حسام نوذری ۷ -پرسش و پاسخ

Upozit 397 – Sep 11 – آپوزیت ۳۹۷

خداینامه با هومر آبرامیان ۱۰ – ستایش گاو

5Live- افشین نریمان ۱۵ شهریور- راه

همراه با حسام نوذری ۶ – نقش ژن در سرنوشت ملتها

خداینامه با هومر آبرامیان ۹- زرتشت

Upozit- سیاه نور ۳

پیمایش به بالا