Upozit-فریبرز کرمی‌زند-مشکلات نیروهای مسلح-بهداشت

16Live – پادزهر-آزادی بیان

17Live – خدای_نامه ۳- نیروی معنی

18Live – با محسن بهزادکریمی – یکپارچگی ایران

تاریخچه ساواک با احمد فراستی بخش ۸

19Live PodZahr- گفتگوی پادزهری

20Live – خدای_نامه ۲

Upozit 387 – April 17 – آپوزیت ۳۸۷

Upozit- فریبرز کرمی‌زند-مشکلات زندگی نیروهای مسلح

Upozit – سیاه نور

21LIVE – نظرسنجی یا نظرسازی

تاریخچه ساواک با احمد فراستی-مذهبی‌ها-سانسور مطبوعات

Upozit – افشاگری کارمند سابق دادگستری

پیمایش به بالا