بازخوانی بخشهای تاریک انقلاب اسلامی – قتل مامور سازمان امنیت ایران در لندن، قتل آخوندهای مخالف انقلاب، ماجرای مهدی هاشمی و بطور کلی نحوه برخورد سازمان امنیت با مذهبیون در زمان محمد رضا شاه پهلوی.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا