مصاحبه با احمد فراستی (کارمند سابق سازمان امنیت)بخش ۴
نقش ساواک (بعد از انقلاب ۵۷) در دستگیری محمدرضا سعادتی عضو برجسته سازمان مجاهدین و ماجرای قتل محمد طالقانی در منزلش.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا