بهمراه آقای احمد فراستی (کارمند سا بق سازمان امنیت و اطلاعات کشور ساواک) در این مصاحبه به فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق قبل از انقلاب ۱۳۵۷ پرداخته شده.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا