شناخت بهتر فرماندهان سپاه خصوصا قاسم سلیمانی با کارشناسی آقای بیژن کیان
در این گفتگو بهمراه مهران افضلی (عضو پیشین سپاه و از نزدیکان قاسم سلیمانی) برخی فعالیتهای فرمانده سپاه قدس که کمتر در محافل رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته بررسی می‌شود. از جمله نقش قاسم سلیمانی در جنگ و عملیاتهای پرتلفات سپاه، تجارت مواد مخدر در جنوب و شرق کشور، و فعالیتهای اقتصادی.

پاسخی بگذارید

Scroll to Top