مروری بر اخبار چند روز گذشته. حمایت کارگران در جای جای ایران از اعتصابات سراسری
ادامه اعتراضات پاراکنده اقشار مختلف مردم

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا