امنیت معترضان بخش ۴
در این بخش با سروان کرمی زند نقاط ضعف و تاکتیکهای سرکوب حکومت بررسی می‌شود

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا