موضوعات: بحران کرونا در ایران و جهان، وضعیت زندانها-واکنش به نامگذاریهای بیخردانه رهبر حکومت اسلامی و اخطار به سلبریتی‌های بی‌تفاوت.

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا