بعد از دستگیری کارگران فولاد اهواز وظیفه ملّی و میهنی تک تک ایرانیان است که از هموطنان شجاع و دادخواه خود حمایت کنن

 

پاسخی بگذارید

پیمایش به بالا