Posted on Leave a comment

Upozit 260 – Dec 15 – آپوزیت ۲۶۰

در برنامه این هفته سخنان برجسته ترین مقامات نظام مقدّس در زمینه موفقیتهای جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون راستی آزمایی می‌شود.

Leave a Reply