Posted on Leave a comment

Upozit 259 – Dec 8 – آپوزیت ۲۵۹

در برنامه این هفته سخنان مقامات برجسته نظام مقدّس شفاف سازی می‌شود و در همین راستا اخبار کوچک و بزرگ کشور از جمله اعتراضات کارگران فولاد اهواز و ماباختگان در شهرهای مختلف را از دیده می‌گذارانیم.

Leave a Reply