Posted on Leave a comment

Upozit 255 – Nov 10 – آپوزیت ۲۵۵

در برنامه این هفته نخست سخنان آقای بزرگ بمناسبت ۱۳آبان تبیین می‌شود. سپس سخنان رییس جمهور منتخب به همین مناسبت مورد بررسی قرار می‌گیرد و در لابلای همین سخنان از سخنان دیگر بزرگان نظام مقدّس و اخبار کشور پرده برداری می‌شود.

 

Leave a Reply