Posted on Leave a comment

Upozit 220 – Feb 3 – آپوزیت ۲۲۰

در برنامه این هفته موضوعات مختلفی که در هفته گذشته خبرساز شدند، از برف تا خیمه شب بازی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

paypal.me/upozit

http://telegram.me/upozit

https://www.facebook.com/upozitt

 

Leave a Reply