Posted on Leave a comment

Upozit 37 – April 19

تبیین برخی از سخنان آقای روحانی از جمله شایسته سلاری در نظام مقدس و ضرورت برقراری رابطه مسالمت آمیز با جهان در سخنرانیهای سیستان و بلوچستان، واکاوی خاطره آقای بزرگ از چگونگی دستیابی به قطعات هواپیماهای جنگی در زمان امام. سؤال از وزیر نفت در مجلس و حواشی آن، برگزاری جشن هسته ای در دانشگاه امیر کبیر و اثبات آزادی بیان در این مراسم برای اولین با، و مصادره حسابهایبرخی از مقامات بدست اینگیلیسیها

Leave a Reply