Posted on Leave a comment

Upozit 31 – 22 Feb

تبیین سخنان آقای بزرگ خصوصا در زمینه شباهت انقلاب شکوهمند به معجزات الهی و همچنین سخنان ایشان در مورد آمریکا و جمهوری اسلامی ودر آخر هم بررسی کنفرانس مطبوعاتی رئیس مجلس آقای علی لاریجانی و پرده برداری از هنر جدید ایشان در این کنفرانس

Leave a Reply