Posted on Leave a comment

Upozit 28 – Feb 1

در برنامه این هفته برخی از سخنان آقای روحانی در اجلاس داووس بررسی شده و واکنشها به آن سخنان . همچنین بررسی چگونگی باز پرداخت ۸۰ هزار میلیارد تومان وام به سیستم بانکی ایران توسط بدهکاران داخلی. ودر آخر هم اظهارات وزیر آموزش و پرورش در ارتباط با بیکار کردن ۵۸هزار معلم و مدرسه سازی در ایران

Leave a Reply