Posted on Leave a comment

Upozit 22 – Dec 21

در این برنامه به بخشهایی از مصاحبه سعید حجاریان با خبرگزاری ایسنا ،اظهار نظر صادق لاریجانی در ارتباط با قصاص وهمچنین آخرین مصاحبه آقای ظریف و صحبتهای ایشان در مورد رفتار با مردم ایران پرداخته شده

Leave a Reply